Till en början finner vi lugnet i rummet och jag kommer vägleda dig till ett stadium av djup avslappning. Hjärnans hjärnvågor/frekvens kommer att förändras från ett vaket stadium (Beta eller Gammavågor) till ett stadium av avslappning och djupavslappning (Alpha, Theta och ibland Deltavågor). Detta är mätbart i hjärnans frekvens och innebär att vi får access till vårt undermedvetna. Även vårt högre medvetande och vår intuition väcks – och klara insikter kan upplevas.

Hjärnans vågor

Detta frekvenstillstånd i hjärnan kallas i andra sammanhang för hypnotiskt tillstånd. Dock används inte ordet hypnos här, eftersom en regressionsterapeut ställer icke ledande frågor – som hjälper det undermedvetna att berätta/presentera det som ska komma fram. Det kommer inte vara några styrande frågor eller omprogrammeringar i det undermedvetna. Våra kroppar och själar vet exakt vad vi är redo för att hantera och detta behöver inte forceras. Det jag som terapeut kommer göra är snarare att hjälpa klienten att inte fly från känslan som uppkommer, jag kommer hjälpa klienten med att stanna kvar i situationen som uppkommit i regressionen för att uppnå syftet – att lösa blockeringen.

BokaTid_Vit_MorkBakgrund_120px

I detta djupa meditativa tillstånd kommer känslor, bilder, dofter, ljud och smaker, minnen, drömmar att dyka upp. Det är individuellt hur fort det går och hur man upplever. Vissa kan få starka känslor på en gång, andra kan behöva flera regressionstillfällen innan man kommer åt själva kärnan till problemet. Det handlar om att genomleva, att acceptera att känslan finns där, att känna den smärtan, sorgen, vreden, ilskan, tvivlet, ångesten, ensamheten mm mm. Det kan också kännas fysiskt i magen, i hjärtat i halsen i armarna i knäna mm. Det kan upplevas på många olika sätt. Syftet med regressionsterapin är att genomleva och acceptera känslan för att sen märka hur den klingar av i intensitet. Det är inte farligt överhuvudtaget och du kommer känna att du finns kvar i rummet med mig samtidigt som du upplever ditt inre. Du kommer känna att det går att avbryta regressionen när du än behöver eller vill.

Efter sessionen kommer en stund av kontemplation och återkoppling, vi kommer samtala det som upplevts och du som klient har möjlighet att återkoppla till ditt liv idag hur dessa känslor och situationer känns igen.
Det kan hända att du väldigt snart upptäcker hur ditt nuvarande liv och dina situationer förändras omkring dig.

BokaTid_Vit_MorkBakgrund_120px

Läs mer om upplägg och bokning här.